Дай Господь нам в Новый год
Окончание потерь,
Для добра пусть наш народ
Открывает в сердце дверь.

Дай Господь, чтоб в Новый год
Больше не было б угроз,
Пусть Масис от всех невзгод
Окружает поле роз.

Дай Господь же в Новый год,
Чтоб народ наш был един,
И взметнулся в небосвод
Флаг над крепостью Карин.

Дай Господь, чтоб в Новый год
Мы поднялись до вершин,
Пусть продолжится наш род,
И воскреснет наш Карин.

Верьте, братья, в Хайастан!
Малодушью места нет.
Пусть развеется туман,
Воссияет веры свет!

 

Рафаэл Патканян

Перевод Виктора Коноплева

 

Оригинал:

Երնէկ, թէ այս նոր տարին
Վերջ տար հայի ցաւերին,
Չարը կորչէր ու բարին
Բուն դնէր մեր սրտերին:

Երնէկ, թէ այս նոր տարին
Ազատ շնչէր Հայաստան,
Եւ շուրջ Մասիս մեր սարին
Փայլէին վարդ-անդաստան:

Երնէկ, թէ այս նոր տարին
Հայ ազգ ի մի գումարուէր,
Ի գլուխ Կարնոյ հայ ամրին
Հայի դրօշակ ծածանէր:

Երնէկ, թէ այս նոր տարին
Ոտքի կանգնէր Հայաստան,
Եւ կիսաքանդ մեր Կարին
Լինէր քաղաք մեր ոստան:

Հայեր, երբեք չերկմտիք,
Կը կատարուի այդ ամէն,
Եթէ իսպառ մենք հանենք
Փոքրոգութիւն մեր սրտէն: