(Оригинальный текст на армянском языке  Вардан Акопян)

Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի,
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։

Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։

Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո.
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։

Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ

(Литературный перевод Виктор Коноплев)

Свободный  независимый
Арцах, как крепость, строим мы,
Героев кровью писана
История моей страны.

Ты  — святыня в веках
Непреступной твердыней стоишь,
Богом хранимый Арцах,
Ты гордое имя хранишь.

Ты, Отчизна, — наш свет,
Храм Любви и в мольбах и в сердцах.
Помним мы  предков завет —
Пусть в мире живет Карабах!

Армяне, мы сила страны,
Как Мрав, как Кирс и, как вечный Тартар.
Верою предков  защищены,
Храним наш край, наш Божий дар.