Покажи мне дорогу на юг!
Через терние непостоянства
Колею, словно лыжник в пространстве,
Я незримо к тебе проторю.
Из российских просторов приду,
Чтоб в глаза твои, цвета тутовки
Вновь взглянуть. Хоть попытки неловки
К моему, брат, прости уж, — стыду.
Я хочу в них увидеть опять
Предначертанный Господом жребий.
Как в момент совершения требы
Я готов Слову Бога внимать.
Ведь недаром, скажи, милый брат,
Он нас свёл на арцахских просторах?
Чтоб в маштоцевских буквах-узорах
Я увидел Его светлый взгляд.
Чтоб прочёл на хачкарах слова,
Письмена на стенах Гандзасара.
До сих пор от нежданного дара
В благодати моя голова.
Я хочу хоть немного отдать
Той любви, что подарена Богом.
Милый брат, я осилю дорогу,
Чтоб Арцах, в тебе видя, обнять.
март 2009
__________________________________

Перевод Сократа Ханяна:

ՃԱՄՓԱՆ

Ինձ ծանոթ Հարավի ճամփան,
Լեռների լանջերով ծանոթ,
Քո գիրկն է բերել, իմ Արցախ,
Դարձել եմ քո որդին, քեզ կարոտ:

Ռուսական արձակ դաշտերից
Թև առած, քո գիրկը կգամ,
Գինովցած քո հրաշք թթօղուց,
Քո ձեռքին համբույրն իմ կտամ:

Ես անվերջ քեզ եմ երազում,
Աստծուն է հայտնի իմ սերը,
Պատրաստ եմ ամեն մի ժամի
Պարզել իմ ջահել թևերը:

Քո որդին եղբայրն է իմ անգին,
Արցախ իմ, դու սրտիս մեջ ես,
Մաշտոցյան գրերով քո հին
Ե°վ փառք ես, և° սեր ես, և° տենչ ես:

Բառերդ` խաչքարի վրա,
Գանձասար հրաշքիդ պատերին,
Այնպես են խոսում սրտիս հետ,
Որ երբեք թշնամուդ չեմ ների:

Աստծո պարգևած իմ սերը
Սարերիդ կատարն է ինձ տանում:
Քո շնչով թև առած երգերս
Սրտիս հետ քեզ են պատկանում: