Вновь за весною полечу
в мой горный край
прекрасный край
увидеть снова я хочу
библейский край
предвечный край
твой каждый свежий лепесток
цветущий край
пахучий край
твой каждый голос, голосок
поющий край
молчащий край
хочу вобрать в себя сполна
пьянящий край
бодрящий край
ростком зеленым из зерна
кормящий край
творящий край
в тебе мечтаю прорости
великий край
духовный край
к тебе ведут мои пути
распятый край
воскресший край
29.06.2010
________________________

Перевод Сократа Ханяна:

ԳԱՐՆԱՆ ՀԵՏ

Գարնան հետ միշտ գիրկդ կգամ,
Լեռնածին երկիր,
Արծվածին երկիր:

Կարոտս քո հանդեպ չի մարում:
Բիբլիական երկիր,
Հաղթական երկիր:

Բազմաթույր քո ծաղկանց բուրմունքով
Սիրտ գերող երկիր,
Տուն բերող երկիր:

Ընտրել եմ քեզ որդու սիրով,
Արբեցնող երկիր,
Արթնացնող երկիր:

Մանանա քո ցորեն հատիկով
Տուն պահող երկիր,
Արարող երկիր:

Տենչում եմ զորանալ քո գրկում,
Թևավոր երկիր,
Հոգևոր երկիր:

Ճամփեքս ձգվել են դեպի քեզ,
Թշնամուց զարկված երկիր,
Քո արյամբ փրկված երկիր: